Apartman “Bižić”

1 apartman 2 ležaja
prenoćište 1 osoba 1.575,00
najam apartmana za 2 osobe 2.100,00

*cene su u dinarima