Apartman Dunja

4 ležaja
Cene: po osobi do 3 noći 1.438,00 +bto
više od 3 noći 1.150 + bto
Ako 1 osoba koristi apartman do 3 noći cena je 2.300,00 + bto
Ako 1 osoba koristi apartman više od 3 noći 1.495,00 +bto
Deca 2-10 godina cena je 575,00