Apartman “Lina”

1 apartman / 4 osobe

Apartman se iznajmljuje kao celina po jednom danu – noćenju.
Dete starosti do 2 godine koje koristi krevetac boravi besplatno.
Ukoliko četiri osobe koriste app – 4.040,00 + BT
Ukoliko tri osobe koriste app – 3.630,00 + BT
Ukoliko dve osobe koriste app – 3.220,00 + BT
Ukoliko jedna osoba samostalno koristi app – 2.810,00 + BT
Prenoćište po osobi na vaučer – 1.620,00 + BT

*cene su u dinarima