Apartman Nada

1 apartman sa 6 ležaja, 2 sobe 1/3 i 1 soba 1/2 ukupno 14 ležaja

najam apartmana do 4 osobe 5.750,00 + bto
najam apartmana za 5 i 6 osoba 6.497,00 + bto
noćenje u 1/2 sobi za 2 osobe 3.105,00 + bto
noćenje u 1/3 sobi za 3 osobe 3.795,00 + bto
noćenje u 1/2 sobi za 1 osobu 1.955,00 + bto
dnevni odmor od 10,00-19,00 1.725,00 + bto