Apartman “Vanja”

Prenoćište po osobi 1.160,00 + BT
Ako 1 osoba koristi apartman 2.310,00 + BT
Deca do 8 god. 585,00 + BT
Prenoćište na vaučer po osobi 1.160,00 + BT