Apartmani “Vojinović”

1 apartman – 5 ležaja
najam apartmana 1 osoba 2.100,00
2 osobe 2.310,00
3 osobe 3.150,00
4 osobe 4.200,00
5 osoba 5.250,00
boravak duži od 7 noćenja popust 10%
deca do 7 god. ako posebno koriste ležaj 420,00