Saopštenje Upravnog odbora Turističke agencije Aranđelovac