Javna nabavka usluge izrada projekta za park Milan Ilić Čiča Žućin parkić, JN 2/19

Na osnovu člana 55. („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, br.14/15 i br.68/15) Turistička organizacija opštine Aranđelovac, Knjaza Miloša br.267, Aranđelovac
objavljuje
Poziv
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavku usluga izrada projekta za park Milan Ilić Čiča Žućin parkić, JN 2/19.

 

Preuzmite dokumentaciju:

Poziv
Konkursna dokumentacija
350-192-19_Turisticka organizacija opstine Ar_KO Ar_1.3_opt
Kopija plana Žućin parkić sa pratećom dokumentacijom
Odluka žućin parkić za portal[2127]