Manastiri

Manastiri

Na obroncima šumovitog Rudnika, u krajoliku izuzetne lepote, skriveni su srpski manastiri, u prohujalim vekovima rušeni i paljeni ali uvek iznova gradjeni i obnavljani: manastir Nikolje, Voljavča – manastirski kompleks sa konakom i crkvom Sv. Arhangela Mihaila i Blagoveštenje.

Blagoveštenje

Manastir Blagoveštenje, u selu Stragari verovatno potiče iz XIV veka, mada nije pouzdano utvrdjeno ko je graditelj, a ni tačno vreme gradnje. Narteks, koji je viši od same crkve, i zvonik su dodati u XVII veku. U isto vreme crkva je i oslikana, ali je umetnik imao malo znanja i veštine. Ikonostas sa dobro oslikanim vratima (XVIII vek) potiče iz XVIII i XIX veka.

Voljavča

Voljavča manastir sa crkvom posvećenom Arhangelu Mihailu u selu Stragari, zadužbina je Mihaila Končinovica, moćnog feudalnog gospodara u drugoj polovini XV veka. Crkva je renovirana 1796 – 1797. godine.

U konacima manastira održan je prvi Praviteljstvujušći sovjet Karadjordjeve Srbije, sa protom Matejom Nenadovićem kao predsedavajućim. Manastir poseduje malu kolekciju ikona i drugih predmeta umetničke i istorijske vrednosti iz XVIII i XIX veka.

Nikolje

Manastir Nikolje sa crkvom posvećenom sv. Nikoli u selu Šatornji, blizu Stragara, podigao je Nikola Dorječnović, rodjak despota Stefana. Crkva je obnovljena 1817. Ispod fresaka iz 1850. mogu se videti tragovi originalnih fresaka iz 1425. god.

Fotografija:
Manastir Nikolje, Dragan Gucunski, CC-BY-SA-3.0-RS, Веза