Javne nabavke

Turistička organizacija opštine Aranđelovac sprovodi postupke javne nabavke koj emožete pratiti ovde

Javna nabavka br. JN 1.3.1/15
Turistička organizacija opštine Aranđelovac sprovodi postupak javne nabavke radova na uređenju terena na vrhu planine Bukulja sa uređenjem pešačke staze
Pročitaj više »