Javne nabavke

Turistička organizacija opštine Aranđelovac sprovodi postupke javne nabavke koj emožete pratiti ovde

Javna nabavka usluge izrada projekta za park Milan Ilić Čiča Žućin parkić, JN 2/19
Na osnovu člana 55. („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, br.14/15 i br.68/15) Turistička organizacija opštine Aranđelovac, Knjaza Miloša br.267,
Pročitaj više »
Javna nabavka radova na rekonstrukciji Infocentra Turističke organizacije opštine Aranđelovac, JN 1/19
Vrsta postupka: Postupak javne nabavke male vrednosti Konkursna dokumentacija i Poziv za dostavljanje ponuda objavljeni na Portalu javnih nabavki dana
Pročitaj više »
Javna nabavka br. JN 1.3.1/15
Turistička organizacija opštine Aranđelovac sprovodi postupak javne nabavke radova na uređenju terena na vrhu planine Bukulja sa uređenjem pešačke staze
Pročitaj više »