Јавне набавке

Туристичка организација општине Аранђеловац спроводи поступке јавне набавке кој еможете пратити овде

Јавна набавка услуге израда пројекта за парк Милан Илић Чича Жућин паркић, ЈН 2/19
На основу члана 55. („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, бр.14/15 и бр.68/15) Туристичка организација општине Аранђеловац, Књаза Милоша бр.267,
Прочитај више »
Јавна набавка радова на реконструкцији Инфоцентра Туристичке организације општине Аранђеловац, ЈН 1/19
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности Конкурсна документација и Позив за достављање понуда објављени на Порталу јавних набавки дана
Прочитај више »
Javna nabavka br. JN 1.3.1/15
Turistička organizacija opštine Aranđelovac sprovodi postupak javne nabavke radova na uređenju terena na vrhu planine Bukulja sa uređenjem pešačke staze
Прочитај више »