Oglas o raspisivanju javne licitacije za prodaju vozila

Turistička organizacija opštine Aranđelovac oglašava prodaju putem javne licitacije putničko vozilo marke Zastava Florida IN 1.6 L.
Početna cena vozila je 20.000,00 (dvadeset hiljada dinara).

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije, koja do početka javne licitacije koja će se održati 09.09.2019. godine u 12,00 uplate depozit u visini od 10% od utvrđene početne cene na račun broj 840-1036668-41, primalac Turistička organizacija opštine Aranđelovac, sa naznakom uplata depozita za javnu licitaciju.

Prijem ponuda od 03.07.-09.07.2019. do 12,00 sati.
Kontakt za informacije 034/724-097 i 725-575 radnim danom od 07.30 do 15.30