Оглас о расписивању јавне лицитације за продају возила

Туристичка организација општине Аранђеловац оглашава продају путем јавне лицитације путничко возило марке Застава Флорида ИН 1.6 Л.
Почетна цена возила је 24.000,00 (двадесет четири хиљада динара).

Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која до почетка јавне лицитације која ће се одржати 04.07.2019. године у 12,00 уплате депозит у висини од 10% од утврђене почетне цене на рачун број 840-1036668-41, прималац Туристичка организација општине Аранђеловац, са назнаком уплата депозита за јавну лицитацију.

Пријем понуда од 03.07.-08.07.2019. до 12,00 сати

Контакт за информације 034/724-097 и 725-575 радним даном од 07.30 до 15.30