Sobe Bijelić

2 sobe (1/3, 1/2) 3* i 1 soba 1/1 2* (ukupno 6 ležaja)

prenoćište do 3 noći po osobi 1.050,00
prenošićte do 7 noći po osobi 893,00
duži boravak 735,00
ako 1 osoba koristi 1/2 sobu do 3 noći 1.575,00
do 7 noći 1.155,00
duži boravak 945,00

vaučeri mttt 1.260,00