Собе Бијелић

2 собе (1/3, 1/2) 3* и 1 соба 1/1 2* (укупно 6 лежаја)

преноћиште до 3 ноћи по особи 1.050,00
преношићте до 7 ноћи по особи 893,00
дужи боравак 735,00
ако 1 особа користи 1/2 собу до 3 ноћи 1.575,00
до 7 ноћи 1.155,00
дужи боравак 945,00

ваучери мттт 1.260,00