Planinska kuća “Steki”

5 ležaja
Prenoćište za 1 osobu 2.300,00 + BTO
2 osobe 3.450,00 + BTO
3 osobe 4.025,00 + BTO
4 osobe 4.600,00 + BTO
5 osoba 5.175,00 + BTO