Promocija “Konjičkog kluba Aranđelovac”

Korisnici usluga Specijane bolnice Bukovička banja usluge Konjičkog kluba mogu iskoristi po cenama sniženim do 50%.