Rešenje o kategorizaciji Aranđelovca kao turističkog mesta 2. kategorije

Turistička organizacija Aranđelovca je u ime opštine Aranđelovac aplicirala kod nadležnog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija da Aranđelovac dobije odgovarajuću kategoriju turističkog mesta.

Dokumentaciju sa podacima o turističkom prometu, stepenu izgrađenosti turističke, saobraćajne i komunalne infrastrukture Turistička organizacija je izradila u saradnji sa ustanovama, javnim preduzećima i nadležnim službama naše opštine. Predstavnici Ministarstva su vrednovali resurse Aranđelovca i doneli Rešenje o kategorizaciji Aranđelovca kao turističkog mesta 2. kategorije, rešenje u prilogu.