Restoran “Stari Park”

Broj mesta: 170

Pretežna kuhinja: nacionalna

Specijalitet: Stek “Stari park”

Cena turističkog ručka: 650,00 – 1200,00 din.
Adresa:

Kralja Petra 59/1, 34300 Aranđelovac
Tel: 034 724 440, 066 946 00 02
web adresa: staripark.rs