Seosko domaćinstvo “Garaške breze”

5 soba 1/2,
1 soba 1/3,
1 apartman sa 3 ležaja i 1 apartman sa 2 ležaja (ukupno 18 ležaja)

Prenoćište po osobi 1.160,00 + Boravišna taksa