Vila “Biljana”

2 sobe 1/2 ,1 soba 1/1 (ukupno 5 ležaja)

najam sobe do 5 noćenja
prenoćište u 1/1 sobi 1.575,00
prenoćište 1 osobe u 1/2 sobi 1.575,00
prenoćište u 1/2 sobi po osobi 1.260,00
deca 7-15.god. 630,00

najam sobe preko 5 noćenja
prenoćište u 1/1 sobi 1.365,00
prenoćište 1 osobe u 1/2 sobi 1.365,00
prenoćište u 1/2 sobi po osobi 1.103,00
deca 7-15 god. 551,00