Vina iz Šumadije u 2016. godini imaće i oznaku geografskog porekla

U svetu vinarstva i vinogradarstva dobijanje oznake i zaštite geografskog porekla definiše sam kvalitet i specifičnost vina i daje mu prepoznatljivi identitet.

Od 2016. godine i vinarije u Šumadiji će svojim bocama imati oznaku geografskog porekla čime će se potrošačima, van granica naše zemlje, omogućiti da prepoznaju vina iz centralne Srbije. Kako se ovim korakom otvaraju mogućnosti za razvoj drugih grana privrede specifičnosti jednog kraja pod određenim uslovima i kriterijumima mogu komercijalizovati sam proizvod a samim tim i kraj odakle je došao.

Kako Šumadija kao vinsko-turistička destinacija sve više dobija na značaju veliki broj turista već posećuje vinarije ovog kraja koje su jedne od vodećih i na Srpskom tržištu.